חזון הקריה החינוכית של יוסי שדה, מה הולך להיות שם :

מלבד המקום החם והעוטף, חווית ההצלחה בהתמודדויות השונות אותם עוברים בני הנוער המגיעים מרקעים סוציואקונומיים שהותירו בהם מטענים של חוויות כישלון, יוסי שדה מהווה להם משענת, דוגמה אישית ותמיכה רציפה לאורך שנים מרגע קבלתם לחווה ועד לרגע יציאתם לחיים האמתיים מצוידים בשלל מיומנויות, ערכים וארגז כלים נרחב המלווה אותם לעתיד בטוח.