מי זכאי להחזרי מס

החזרי מס

כל עובד במשק מחויב לשלם מס הכנסה אשר מחושב לפי גובה הכנסותיו בשנת המס. המס מנוכה מדי חודש משכרו של העובד. הניכויים מבוססים על חישוב משוער של הכנסותיו השנתיות של העובד.

אם קרה שבסוף שנת המס בעת החישוב הסופי הסתבר שסכום המס שהעובד שילם הוא גבוה מהסכום שהיה עליו לשלם בשל הכנסותיו בפועל הוא זכאי לקבל החזר מס.

ניכוי מס גבוה מהנדרש – מתי זה קורה?

  • עובד אשר זכאי להקלות בחישוב המס אך לא הגיש בקשות. לדוגמה: בקשה לנקודות זיכוי, בקשה לזיכוי ממס בשל תרומה, בקשה לפטור ממס הכנסה וכדומה.
  • עובד אשר נולד לו ילד במהלך שנת המס (קראו על החזרי מס לאמהות https://www.taxfinance.co.il/tax-refund-for-new-mothers) אך לא הספיק לעדכן את המעסיק על כך ולכן לא קיבל תוספת של נקודות הזיכוי המגיעות לו במהלך השנה.
  • עובד אשר מועסק במספר מקומות עבודה צריך לבצע תיאום מס, במידה שהעובד לא ערך תיאום מס, מנוכה משכרו מס הכנסה לפי דרגת המס הגבוהה ביותר.
  • עובד אשר מתפטר או מפוטר ולא עובד בחלק משנת המס הוא יכול להיות זכאי להחזר מס מלא או חלקי של המס אשר נוכה ממשכורתו בתקופה שבה הוא עבד. משום שחישוב המס היה על בסיס זה שהוא ימשיך לעבוד בעד אותו שכר למשך השנה.
  • עובד אשר מפריש סכומים לביטוח פנסיוני בעצמו – לא דרך המשכורת, הם מזכים אותו בהקלות מס. בשל העובדה שהתשלומים לא מבוצעים דרך המעביד הם לא מובאים בחשבון במהלך השנה בתלוש המשכורת.

איך מקבלים החזר מס?

בכדי לקבל החזר מס יש להגיש בקשה להחזר. ניתן לבקש החזר מס רק אחרי סיום שנת המס ועד לתקופה של 6 שנים מסיום שנת המס אשר עבורה מוגשת בקשת ההחזר.

בעת הגשת בקשה להחזר מס יהיה על העובד למלא טפסים ולצרף מסמכים שונים. בנוסף לכך את הבקשה להחזר מס לא ניתן להגיש באמצעות האינטרנט אלא צריך להגיע ללשכת פקיד השומה אליה משתייכים.

עובד אשר מעוניין להקל על עצמו יפנה לחברה מקצועית אשר מתמחה בהחזרי מס והם ילוו אותו בכל התהליך עד לקבלת ההחזרים.

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

אם הגעת עד לפה, אולי תמצא עוד מאמר מעניין...