הכשרת חריגות בנייה

הכשרת חריגות בנייה

חריגות בנייה אסורות על פי החוק. החוק קובע כי כל מבנה הטעון היתר מחויב בהיתר בניה, למעט עבודות או מבנים שחל עליהם פטור מהיתר בנייה. חריגת בנייה נחשבת לעבירה פלילית והרשות האוכפת יכולה לאכוף ולהטיל קנסות וכתבי אישום למקרים כאלו. מדובר על נטילת סיכונים רבים מדי העלולים לפגוע בכיס וגם לגרום לאישום פלילי העלול לפגוע בנתבע בדרכים שונות לאורך זמן. יש קושי רב בנושא הכשרת חריגות בנייה והן אפשריות רק במקרים מסוימים. האדריכל הוא האדם היכול לטפל בבעיות אלו עבור הלקוח ועושה זאת מול וועדת הבנייה של הרשות המקומית.

הוצאת תב"ע נקודתית

למעשה, מה שקובע הוא תכנית התב"ע לאותו אזור הקובעת את הכללים, הגבולות, אפשרויות הבנייה וכדומה. כל חריגה תוביל, בסופו של דבר, להריסת חריגת הבנייה/המבנה וכדומה. יחד עם זאת, במקרים מסוימים ניתן לבדוק אפשרות להוציא תב"ע נקודתית וכאשר התב"ע התקפה אינה מכשירה את החריגה. מדובר על תב"ע חדשה המגדילה את אחוזי הבנייה. כל מקרה נבחן ספציפית מול מחלקת התכנון של הרשות, ובכל מקרה, מדובר על תהליך ארוך של לפחות שנה ואף יותר.

תהליך הבדיקה והאישור

לאחר שהתכנית מוגשת בצירוף מסמכים המאשרים עמידה בתנאי הסף, תשלומי אגרות וכדומה, יונפק היתר בנייה כדין. הוא יכלול תוספות מאושרות ויציין את חריגות הבנייה שאינן מאושרות. הן אמורות להיהרס בהמשך. הצורך בהגשת תב"ע נקודתית חיוני כדי למנוע קנסות גבוהים המוטלים בהיעדר תכנית מאושרת. צריך לציין עוד, כי לרשות יכולת פיקוח אווירית ויכולת אכיפה מתקדמות, כך, שקשה מאוד להתחמק מהתביעות והקנסות הגבוהים העלולים להיות מוטלים גם לאחר שנים. בנוסף, בית עם חריגות בנייה קשה למכור ולממש ערכו. מומלץ לקבל שירות בתחום מאדריכל בעל מוניטין בתחום, ראו לדוגמה אדריכל בעמק חפר.

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

אם הגעת עד לפה, אולי תמצא עוד מאמר מעניין...