איך מתבצע חישוב מס שבח לינארי?

לפני שנצלול להבין מעט יותרת לעומקם של דברים האמורים של איך מתבצע חישוב מס שבח ליניארי, נקדים ונאמר כי רשות המיסים מעמידה בפני תושבי המדינה מחשבון לחישוב מס שבח, בכדי לנסות ולהקל על חישובי המס המוזנים על ידי המבקשים בתוך המערכת, שמבצעת את החישוב על פי הכללים הקיימים בחוק.

מה שעוד חשוב לדעת לפני שניגע בנקודה של איך מתבצע חישוב מס שבח ליניארי, הוא שמס שבח נעמד בגובה של- 25% אחוזים מגובה הרווח הנעמד בעת ביצוע מכירת הנכס.

חישוב המס דורש מיומנות רבה משום שבפועל הוא מסובך לחישוב, ואם לא הסתפקתם בתשובה זו, כדאי להיעזר בשירותיו של מומחה מס שבח, שיעשה עבורכם את כל עבודת בדיקת מיצוי זכויותיכם אל מול רשויות מס הכנסה, כעת נמשיך להסביר לכם את הנקודות העיקריות הנוגעות לביצוע חישוב מס שבח ליניארי.

מהו חישוב מס שבח ליניארי וכיצד הוא מתבטא הלכה למעשה

כאשר מבצעים חישוב מס שבח ליניארי על פי בקשת המחוקק, למעשה מתבקשים לבצע חלוקה לתקופות השבח של הנכס מרגע מכירתו ועד ליום מכירתם, יהיו מחולקים לארבע תקופות זמן כאלו. כאשר למעשה כל תקופת זמן ככל שתהיה ארוכה יותר כך תזכה למנת שבח- רווח גבוהה יותר.

כיצד בפועל ממש מתבצע החישוב של מס שבח ליניארי?

  • דבר ראשון בכדי לבצע חישוב מס שבח ליניארי, יש לספור את הימים מרגע קניית הנכס ועד למועד מכירתו
  • את מספר הימים שהתקבל מיום הקנייה של הנכס ועד ליום מכירתו מחלקים לשניים- התקופה הראשונה היא מספר הימים שחלפו מרגע הקנייה, והתקופה השנייה כוללת את כל הימים עד ליום המכירה
  • ההפרש המתקבל בין שתי תקופות זמן אלו של קנייה ורכישת הנכס מתחלק באופן יחסי בין שתי תקופות זמן אלו. כשבפועל על התקופה הראשונה משלמים 0% אחוז ואילו על תקופת הזמן השנייה משלמים את ערך מס השבח כפי שהוא נעמד כיום ב- 25% אחוזים

סיכום דבר

לשאלה כיצד מתבצע חישוב מס שבח ליניארי הרחבנו במעט במאמר זה כאשר מדובר על נתונים בהם קיים נכס אחד בלבד, אך החישוב משתנה כאשר מתווספים משתנים נוספים כגון כאשר ישנו יותר מנכס אחד או כאשר לא בוצעה מכירה במשך – 4 שנים ועוד על זה הדרך.

נסכם ונאמר שלמרות שהובא כאן בתמציתיות חישוב מס שבח ליניארי, חשוב לציין כי זהו חישוב מסובך ומסורבל ועל כן יש מקום לתת לאנשי המקצוע של נדלן טקס, לערוך ולבצע עבורכם את כל חישובי מס שבח ליניארי.

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

אם הגעת עד לפה, אולי תמצא עוד מאמר מעניין...