מספר Ein- כל מה שצריך לדעת

מספר Ein

מספר Ein- Employer Identification Number, הינו מספר אשר משמש לזיהוי גופים עסקיים ברשויות המס האמריקאיות. מספר Ein מקביל למספר ח.פ ברשויות המס הישראליות, אך להבדיל ממספר ח.פ, מספר Ein נועד לשמש גם כתיק ניכויים עבור המעסיק, באמצעותו ניתן להעסיק עובדים תחת עסק או חברה מסוימת. כל אדם אשר מעסיק עובדים בארה"ב, מוטלת עליו החובה לציין את מספר ה- Ein של החברה שלו בסיכום השנתי של העובדים שלו. מספר Ein מונפק על-ידי רשויות המס האמריקאיות, זאת לצורך דיווחי מס, הקלות מס וכן פתיחת חשבונות בנק בארה"ב לעסק או חברה מסוימת. מספר Ein יונפק גם בעבור חברות אשר אינן מעסיקות עובדים כלל, זאת מכיוון שרוב הגופים העסקיים מחויבים במספר מזהה לצורכי מס.

גופים המחויבים בהנפקת מספר Ein

כל אדם אשר לו עסק או חברה אמריקאית ובכוונתו להעסיק עובדים אמריקאים, מחויב להנפיק מספר Ein, כמו-כן, כל אדם אשר לו עסק או חברה בארץ, אשר מעוניין בעסקים מול עסקים בארה"ב, יכול להנפיק מספר Ein. אדם נדרש להנפיק מספר Ein במידה והעסק שלו אמריקאי ומעסיק עובדים, במידה והעסק מופעל כחברה/כתאגיד יחד עם שותפים, במידה והוא מגיש דו"חות מסוימים לרשויות בארה"ב, במידה והוא מנכה מס בארה"ב על תשלומים לאדם שאינו תושב ארה"ב, במידה והעסק מבצע תוכנית ניהול פנסיה בארה"ב וכן במידה והעסק מנפיק דו"חות עבור עסק פטור ממס.

פתיחת חשבון בנק בארה"ב באמצעות מספר Ein

ניתן לפתוח חשבון בנק בארה"ב באמצעות מספר Ein, אך יש לדעת שהחשבון אותו פותחים באמצעות מספר Ein יהיה שייך לחברה ולא לאדם. ניתן להעביר כספים מחשבון הבנק על-שם החברה לחשבון בנק אישי, אך יש לשים לב ולבחון היטב האם אינה קיימת חובת דיווח לרשויות המס האמריקאיות. מספר Ein יכול להיות מונפק באמצעות טפסים אינטרנטיים אותם ממלאים ושולחים לרשויות המס האמריקאיות. אדם ישראלי אשר מנפיק מספר Ein אינו נאלץ לדווח מס באופן שוטף או בתשלום מס לרשויות המס האמריקאיות. חובת דיווח מס מוטלת על חברות אשר מפעילות הכנסות והוצאות מארה"ב. חברה זרה (לא אמריקאית) אשר לה מספר Ein אך לא עוסקת בשום עסק עם או מול ארה"ב, אינה נדרשת לדווח.

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

אם הגעת עד לפה, אולי תמצא עוד מאמר מעניין...