הכשרת חריגות בנייה

הכשרת חריגות בנייה

חריגות בנייה אסורות על פי החוק. החוק קובע כי כל מבנה הטעון היתר מחויב בהיתר בניה, למעט עבודות או מבנים שחל עליהם פטור מהיתר בנייה. חריגת בנייה נחשבת לעבירה פלילית והרשות האוכפת יכולה לאכוף ולהטיל קנסות וכתבי אישום למקרים כאלו. מדובר על נטילת סיכונים רבים מדי העלולים לפגוע בכיס וגם לגרום לאישום פלילי העלול לפגוע […]