תהליך אישור משכנתא

תהליך אישור משכנתא

לקבלת אישור משכנתא עקרוני יש לגשת לבנק – בצורה עצמאית או באמצעות יועץ משכנתא פרטי / חברת ייעוץ משכנתאות. אפשר פשוט לבדוק אישור משכנתא באתרי האינטרנט של הבנקים למשכנתאות, שיחת טלפון לבנקים או פגישה פיסית בבנק. מסמכים אותם יש להכין לטובת בדיקה לאישור משכנתא: תעודת זהות שלושה תלושי שכר אחרונים עובר ושב בשלושה חודשים האחרונים […]