איך מחשבים החזר מס?

איך מחשבים החזר מס?

עבור אנשים רבים המילה מס מעלה קונוטציה של כסף שהם חייבים וצריכים לשלם. אבל במציאות זה לגמרי לא נכון. עבור אנשים רבים מתושבי ישראל המס מבטא דווקא סכומי כסף שהם שלמו ומגיע להם לקבם החזר בגנם. וזאת מדוע? כיוון שבמקרים רבים מנוכה מס מהכנסות או משכורות אך לאחר חישוב מדויק מתברר כי המס שנוכה גבוה […]