נוטריון שירותים לחברות

נוטריון

בהרבה מקרים נוטריון מאשר מסמכים ועושה עוד מגוון פעולות עבור אנשים פרטיים. אבל גם חברות זקוקות לשירותים משפטיים ולשירותים נוטריוניים. מדוע חברות זקוקות בנפרד לשירותים נוטריוניים? סוגים מסוימים של חברות כלומר חברות בע"מ נחשבות כישות נפרדת מהאנשים אשר הקימו אותה. חברה בע"מ נחשבת ישות משפטית נפרדת ועצמאית.

אישור מסמך עבור חברה.

לעתים נוטריון צריך לחתום על מסמך כדי לאשר חתימה או לתת אימות אחר עבור חברה ולא עבור אדם פרטי. לצורך כך עושים שימוש בטופס מיוחד המתאים לפרוצדורה זאת שנקרא טופס 9 לתקנות. הטופס הזה הוא טופס של אימות חתימה בעבור תאגיד או חברה. הטופס גם מאמת חתימה בשם אדם אחר אבל מתאים גם לאמת חתימה של אדם אשר חותם בשם חברה.

הליך אימות מסמך של חברה

מה עושה הנוטריון במקרה כזה? נציגים של התאגיד של החברה מגיעים ועומדים בפני הנוטריון: הנוטריון מוודא ובודק את הזהות של האנשים אשר הגיעו אליו לחתום בשם החברה. אותו אדם אשר חותם בשם החברה הינו מורשה חתימה בשם החברה והנוטריון גם מוודא כי אותו אדם אשר חותם מוסמך לחתום בשם החברה. ההוכחה שאותו אדם מוסמך לחתום בשם החברה צריכה להיות ראיה בכתב. אותה ראיה בכתב כלומר מסמך אשר מעיד כי אותו אדם הוא מורשה חתימה מוסמך בשם החברה יצורף לעותק של האישור הנוטריוני אשר נותן הנוטריון לנציגי החברה.

אישורים שנותרים בידי הנוטריון

עותק של האישור של סמכות החותם יישאר לראיה בידי הנוטריון אשר מאשר את החתימה של נציג החברה. כאשר הנוטריון מנסח את האישור הוא יפרט מהי הראיה אשר ראה אשר מוכיחה שהאדם החתום מוסמך לחתום בשם החברה או התאגיד שהוא חתם בשמם הוא יכתוב באישור איזה גוף או חברה הסמיכו את החותם לחתום בשם החברה כלומר יראה מה הוצג בפניו כראיה שהחותם בשם התאגיד מוסמך לחתום בשם התאגיד. כמו כן הנוטריון יכתוב באישור את תאריך הראיה המעידה על סמכות החותם לחתום בשם התאגיד. ראיות אלה גם יצורפו לאישור וגם יישארו במשרדו של נוטריון כדי שיוכל להראות על מה התבסס כאשר את סמכותו של אדם פלוני לחתום בשם חברה או תאגיד

בדיקות נוספות של הנוטריון

הנוטריון גם צריך לבדוק שהתאגיד קיים. הוא צריך לבקש מנציג התאגיד או החותם מסמך רשום אישור או תעודת רישום אשר מעידים כי החברה קיימת וכי היא נקראת תאגיד קיים לפי חוק. יש דגש חשוב כאמור על סמכותו של החותם לחתום בשם החברה או התאגיד. על הנוטריון לוודא כי החותם מוסמך לחתום בשם התאגיד. דרך טובה לוודא שהחותם מוסמך לחתום בשם התאגיד הוא לבקש מהחותם להביא אישור מעורך הדין של החברה או מרואה החשבון של החברה שהאדם אשר חותם בשם החברה היא אכן מורשה חתימה של החברה, כלומר מורשה לחתום בשם החברה ומוסמך לחתום על מסמכים אשר מחייבים את החברה. הנוטריון ישמור אצלו העתק מאישור זה כדי להראות אם יידרש אחר כך על מה הסתמך כאשר החתים את החותם כמורשה חתימה של החברה.

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

אם הגעת עד לפה, אולי תמצא עוד מאמר מעניין...